Allah Vardır “Ey bekâ sahibi olan! Bâkî ancak sensin.”
 • May
  8

  Allah’ın (cc) zâtî, subûtî ve fiilî sıfatları nelerdir?

   
   
  SIFÂT-I ZATİYE

  Yalnızca Allah’ın (cc) zatına ait olan sıfatlardır.

   

  1-Vücud: Allah (cc) vardır.

  2-Kıdem: Allah’ın (cc) varlığının başlangıcı yoktur.

  3-Beka: Allah’ın (cc) varlığının sonu yoktur. Daimîdir.

  4-Vahdaniyet:
  Allah (cc) birdir. Ortağı ve yardımcısı yoktur.

  5-Muhalefetün lil-havadis:
  Allah’ın (cc) benzeri yoktur. Yarattığı hiç bir mahlûka benzemez.

  6-Kıyam binefsihi: Allah (cc) mekândan münezzehtir. O’nun (cc) için zaman ve mekân kavramı yoktur.
   

  SIFÂT-I SUBÛTİYE

  Allah’ın (cc), yarattıklarına belli ölçülerde verdiği, en yüksek mertebesi yine Allah’a (cc) ait olan sıfatlardır.

  1-Hayat:
  Allah (cc) diridir.

  2-İlim: Allah (cc) bütün kalpleri gizli fikirleri, herkesin her şeyini bilir.

  3-Sem’:
  Allah (cc) bütün mahlûkatın sesli sessiz her şeyini işitir.

  4-Basar: Allah (cc) uzak yakın, gece gündüz, açık kapalı her şeyi görür.

  5-İrade:
  Allah (cc) ne dilerse onu yapar.

  6-Kudret: Allah’ın (cc) her şeye gücü yeter.

  7-Kelâm:
  Allah’ın (cc) söylemesi olup Kur’ân ve bütün semavi kitaplardır.

  8-Tekvîn: Allah (cc) bütün kâinatı yaratmıştır. (Tekvin sıfatı, sıfat-ı fiiliye olarak izah edilmiştir.)

  Sıfat-ı Fiiliye (Tekvîn)

  Allah’ın (cc), kainatı yaratmasında ve idare etmesinde görünen sıfatlarıdır.

  1-Halk:
  Allah (cc) istediği şeyi yaratır.

  2-İbda’:
  Allah (cc) numune ve örneği olmadan yaratır.

  3-İnşa: Allah (cc)
  malzeme ve maddeleri de yoktan var eder.

  4-İhya: Allah (cc) hayat vermek istediği şeyleri canlandırır.

  5-İmate: Allah (cc) istediğinde hayat verdiği canlıların canını alır.

  6-Terzîk:
  Allah (cc) rızka muhtaç kıldığı canlıların rızkını verir. 

  Yorum Yok

Yorum yapın (Bu alan yorum yapmak içindir; sorularınızı www.sorusorcevapbul.com adresine sormanızı rica ediyoruz.)