Allah Vardır “Ey bekâ sahibi olan! Bâkî ancak sensin.”